ZOTKiS informacijski sistem za prijavo na tekmovanja in druge aktivnosti

Informacije za skrbnika šole

Skrbnik šole je pooblaščena oseba, ki predstavlja šolo in v sistemu ZOTKiS opravlja pomembno nalogo ažuriranja podatkov in upravljanja uporabnikov.

Naloge in pristojnosti skrbnika šole

Skrbnik šole v sistemu ZOTKiS:

  • opravi posvojitev šole (če šola še ni pridružena sistemu ZOTKiS),
  • redno ažurira informacije o šoli (kontaktne podatke, ime šole, ipd.),
  • v sistem ZOTKiS registrira mentorje in jim dodeljuje pravico prijavljatic tekmovalce na specifična tekmovanja, ter v sistem vnaša člane tekmovalnih komisij za šolska tekmovanja,
  • v sistem ZOTKiS registrira tekmovalce in jim v primeru pozabljenega gesla ponastavi le-tega, ter
  • prijavlja tekmovalce na tekmovanja v svojem imenu in tudi v imenu drugih mentorjev.

Posvojitev šole

Če šola še ni pridružena v sistemu ZOTKiS, jo bodoči skrbnik šole posvoji v sistem. Posvojitev je sestavljena iz vnosa podatkov, potrditve e-poštnega naslova skrbnika šole in pooblastitve skrbnika šole s strani odgovorne osebe šole. Podrobneje je postopek predstavljen v kvadratu na desni strani.

Začni posvojitev »

Sprememba skrbnika šole

Spremembo skrbnika šole sprejemamo po e-pošti na naslov sistem@zotks.si, pri čemer je potrebno sporočiti ime šole, ki želi spremembo skrbnika.

Na splošni e-poštni naslov šole bo sistem poslal povezavo, preko katere bo mogoče izbrani šoli dodeliti novega skrbnika in opraviti pooblastitev novega skrbnika šole.

Posvojitev šole v štirih korakih

Posvojitev je sestavljena iz naslednjih korakov:

  1. Najprej je potrebno izvesti čarovnik na tej strani.
  2. Sledi potrditev e-poštnega naslova skrbnika šole (preko povezave, ki jo prejme skrbnik na svoj e-poštni naslov).
  3. Ob zaključku 1. koraka in v priponki k e-pošti iz 2. koraka, je na voljo obrazec, ki ga je potrebno potrditi in poslati na ZOTKS.
  4. Po prejemu obrazca se šolo pridruži v ZOTKiS, skrbniku šole pa omogoči vstop v sistem.

© 2011–2021 Zveza za tehnično kulturo Slovenije. • Izvedba: Šola prihodnosti Maribor

Verzija: 2.1137.21