ZOTKiS informacijski sistem za prijavo na tekmovanja in druge aktivnosti

O organizaciji tekmovanj

Tekmovanja so glavni uporabni del sistema ZOTKiS. Tekmovanja so organizirana v različnih nivojih (npr. šolski, regijski, državni).

Od razpisa je odvisno, kateri nivoji so organizirani za posamezno tekmovanje. Pri organizaciji šolskih nivojev sodeluje tudi šola prijaviteljica, na državnem nivoju pa tekmovanje organizira ustrezna komisija ZOTKS.

Šolska tekmovalna komisija

Šolska tekmovalna komisija se formira po potrebi, v sistemu pa jo lahko zabeleži samo skrbnik šole.

Šolska tekmovanja komisija se formira na šolskem nivoju tekmovanja in je sestavljena iz: vodje šolske tekmovanje komisije, člana šolske tekmovanje komisije, nadzornega učitelja in pregledovalca. Posameznik lahko opravlja več funkcij.

Šolske tekmovalne komisije do tekmovalnih nalog dostopajo preko sistema ZOTKiS v skladu z razpisom.

Splošno o tekmovanjih

Tekmovanja potekajo na različnih nivojih (npr. na šolskem, regijskem ali državnem), v različnih tekmovalnih skupinah in pogosto tudi na različnih tekmovalnih lokacijah. Tudi prijave na tekmovanja so različne; ločimo individualne in skupinske prijave.

Več informacij ».

Hitre povezave

Tekmovalci ob prvi prijavi uporabite uporabniško ime in geslo, ki ste ga prejeli na tekmovanju ali pri svojem mentorju.

Mentorji svoje uporabniško ime zahtevajte pri skrbniku šole za sistem ZOTKiS.

© 2011–2021 Zveza za tehnično kulturo Slovenije. • Izvedba: Šola prihodnosti Maribor

Verzija: 2.1137.21